Ako znížiť spotrebu?

 

Palivo predstavuje približne 30% celkových nákladov na prevádzku nákladných vozidiel, takže aj malé zníženie spotreby paliva môže výrazne zlepšiť spodnú líniu prevádzkovateľov nákladných vozidiel.

Existuje niekoľko možností na získanie úspory paliva. Keď opomenieme štýl jazdy a správna  hustota pneumatík, ostávajú nám tie dôležité časti.

Motorový a prevodový olej a filtre. Mnoho výrobcov olejov začína a končí pri štandartnej viskozite daného regiónu. Total so značkou FE (Fuel Economy) prišiel s novou konštrukciou motorového oleja, ktorá môže zlepšuje výkon prostredníctvom regulácie viskozity a redukcie trenia. Zníženie viskozity maziva znižuje celkové trenie v motore a to je kľúčovým predpokladom na zvýšenie účinnosti paliva.

Ako sa to deje?

Retencia FE je schopnosť oleja udržať si vlastnosti FE alebo kredity v celom intervale použitia oleja. Rad TOTAL RUBIA TIR FE je špeciálne navrhnutý tak, aby mal lepšiu kontrolu rastu oxidácie, prchavosti a sadzí, čo umožňuje udržanie viskozity počas životnosti oleja a zachovanie FE kreditov. To znamená, že pri použití oleja TOTAL RUBIA TIR FE sa optimalizujú úspory paliva.

Séria testov na vysoko výkonných dieselových motoroch EURO 5 a 6 ukazuje, že motorové oleje TOTAL RUBIA TIR FE2 si udržali svoju viskozitu v celom intervale odtoku oleja, čím zabezpečili optimálne kredity FE.

Motorové oleje TOTAL RUBIA TIR FE, testované na aktuálnom vozovom parku v reálnych podmienkach, ponúkajú úsporu takmer 3% pre motory EURO 4.