Odvzdušňovač T.R.A.P

Výhody odvzdušňovačov T.R.A.P

Ľahká inštalácia
Predĺžené servisné intervaly
Vysoko účinná a efektívna ochlana hydraulického systému

Obvod „nadýchne“ vzduch obsahujúci vlhké pary.
Odvzdušňovač T.R.A.P. TM odstraňuje vlhkosť a častice z prichádzajúceho vzduchu, čím umožňuje vstup iba čistého suchého vzduchu do okruhu.
Behom cyklu „výdychu“ umožňuje odvzdušňovač T.R.A.P. TM neobmedzený prietok vzduchu smerom von.
Výstup suchého vzduchu zachytí vlhkosť nazbieranou odvzdušňovačom T.R.A.P. TM behom nasávania a „vyfúkne ju zpät“ – plne tak regeneruje zadržovaciu kapacitu odvzdušňovača T.R.A.P. TM.